Beställning av kläder fram till 2023-09-15

Beställning Kläder

Listan ligger till 2023-09-15, sen beställs det.
Beställningsformulär finns på ekbordet/disken inne på TK från och med ikväll.


Nytt för den här gången är en Apple Green tshirt i limiterad upplaga (endast till de som beställer)