Resultat och rapport serieomg 3 2023-08-19

Resultatet och en rapport för serieomgång 3 finns att beskåda här