Om Startsidan

På startsidan finns det som snabbt och lätt ska kunna visas eller ändras och inte behöver sparas för att få historiken i verksamheten. Se i "Innehåll" för detta ändamål.

I menyn längst ut till vänster finns det som inte ändras i samma utsträckning. Tex. resultat från olika tävlingar mm.