Stöd verksamheten


Stöd TK Trossö genom att handla på Stadium.

Be personalen registrera köpet på TK Trossös klubbkort.

Detta ger poäng till klubben, vilket gör att vi kan köpa in kläder lite billigare.

Det är inga poäng man kan få själv.

Tack för ditt stöd.