Städdag på TK Trossö 2020-04-18

Stängt för träning 18/4 pga städning fram till 16-tiden.