DM Bänkpress 2018

Bänkpress DM för Skåne och Blekinge
Lördag 8/9
Arrangör: TK Trossö

Starttider kommer efter anmälningstidens slut.

Preliminär start kl 1000