Årsmöte 2018

Fredagen den 23/2 håller TK Trossö årsmöte kl 18:00 på kontoret.