DM i Styrkelyft 2017

DM i Styrkelyft har varit.
Läs rapporten från tävlingen skriven av Johan Swahn.

Detta medförde att även klubbrekorden behövde uppdateras. Hittar du här.