Tävlingsinformation TK Trossö

Tävlingsinformation TK Trossö

Till dig som vill tävla i styrkelyft och bänkpress för TK Trossö finns det några regler som gäller förutom det kontrakt som du skrivit på i samband med medlemskortet.

Alla betalande medlemmar i TK Trossö har möjlighet att tävla för klubben.

Medlemsavgiften för helår skall vara betald.

TK Trossö betalar tävlingslicensen till de lyftare som är med i serieverksamheten och hjälper till runt tävlingsverksamheten när klubben arrangerar tävling. Att vara med i serieverksamheten innebär att lyftaren deltar i minst hälften av de tävlingar som ingår i serien.

Det är lyftarens skyldighet att söka den tävlingsinformation som finns på följande hemsidor och i klubblokalen uppsatta anslag:

TK Trossö
www.tktrosso.com

Sydsvenska styrkelyftsförbundet
www.sydsvenskastyrkelyftsforbundet.se

Svenska styrkelyftförbundet
www.styrkelyft.se

Lyftare som önskar tävla på DM skall anmäla detta i god tid (minst 1 vecka) innan anmälningstiden gått ut till tävlingsansvarig, samt vilken viktklass. Eventuella efteranmälningsavgifter får lyftaren betala själv.

SM deltagande är ingen självklarhet. Styrelsen för TK Trossö avgör i varje enskilt fall om en lyftare ska få delta på SM. För senior krävs att kvalgränsen uppnåtts. Vidare ska lyftaren deltagit i serieverksamhet enligt text ovan.

Lyftare som önskar tävla på SM skall anmäla detta i god tid (minst 2 veckor) innan anmälningstiden gått ut till tävlingsansvarig samt viktklass. Efteranmälan är ej tillåtet på SM.

Det är styrelsen som avgör vilka kostnader som klubben står för tex  startavgift, resa och boende. Kostnaderna måste vara rimliga.