Nya medlemskortspriser 2012

Priser från 2012

1500:- / år.
Studerande 1100:- / år.

Halvår 900:- /
Student halvår 700:- / år.

600:- / kvartal.
250:- / månad.

Ungdomskort för Grundskolan 500:- / år.

50:- i deponikostnad för nyckel tillkommer på alla kort!

Första höjningen sedan 2004.